Ma 2023. február 3. (péntek) Balázs, Oszkár napja van.
akadalymentes
Közreműködők


DERECSKEI SZENNYVÍZPROGRAM – MÉRNÖK FELADATOK

Az EUROUT-KEVITERV mérnökkonzorciummal 2012. november 27-én írta alá Bakó István polgármester a szerződést.

EUROUT Kft.
Angyal Lajos – projektvezető mérnök
Új Ágnes – projektvezető helyettes mérnök

Az EUROUT Kft. magyar tulajdonban lévő társaság, 1991-ben alakult, elsősorban külföldön FIDIC eljárásban gyakorlatot szerzett mérnökök alkalmazásával. Fő tevékenységi köre felöleli a magas- és mélyépítési beruházások előkészítésének és lebonyolításának teljes egészét, a beruházás megvalósításának igényétől egészen az üzembe helyezésig, és közreműködünk az üzemeltetési időszakban is. Az EUROUT Kft. eddigi húszéves tevékenysége során közel 600 beruházásban működött közre.

         

                              Angyal Lajos                                Új Ágnes


KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI Kft.
Décse Sándor - ügyvezető igazgató, építőmérnök, környezetgazdálkodási és közműfenntartási szakmérnök

A KEVITERV AKVA KFT. jelenleg a legnagyobb Kelet-magyarországi mérnökirodaként működik a térségben. Több, mint 50 alkalmazottal és mintegy 30 külső szakértővel dolgozik a cég. A társaság magas szintű mérnök szolgáltatásokkal áll az önkormányzatok, a gazdálkodó szervezetek, az ipari- és mezőgazdasági termelők, szolgáltató szervezetek és magánszemélyek rendelkezésére.

Décse Sándor


DERECSKEI SZENNYVÍZPROGRAM – ÉPÍTÉSI MUNKÁK
A Derecskei Szennyvízprogramban nyertes kivitelező konzorciummal 2013. március 26-án írta alá a keretszerződést Bakó István polgármester. Az építési feladatokat a 3 cégből - Betonútépítő Zrt, OMS-Hungária Kft., Aqua General Kft. - álló konzorcium valósítja meg.

BETONÚTÉPÍTŐ ZRT. (szennyvízhálózat)
1131 Budapest Jász u. 156-158.
Kapcsolattartó: Irtó Krisztián közműépítési igazgató
honlap: www.betonut.hu

Irtó Krisztián

„OMS-HUNGÁRIA” KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. (szennyvízhálózat)
2890 Tata Bacsó Béla út 37.
Kapcsolattartó: Szabó Gergely Csanád cégvezető
honlap: www.oms.hu

AQUA GENERAL SZENNYVÍZTECHNOLÓGIA-ÉPÍTŐ KFT. (szennyvíztelep)
4200 Hajdúszoboszló Keleti u. 34.
Kapcsolattartó: Katona Imre ügyvezető
honlap: www.aquageneral.hu


  Katona Imre


A projekt sikeres és zökkenőmentes lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal munkatársai is segítik. Cseh Ákos és Ilyés Csaba projektmenedzserek a Kedvezményezett részéről vesznek részt a munkában. A felállított Információs Központban is ők tájékoztatják az érdeklődőket.

   
Cseh Ákos Ilyés Csaba


Kiegészült a szakértői csapat – megkezdte munkáját a szennyvízprogram projektmenedzser szervezete

A közbeszerzési eljárásban kiválasztott Régió Terv Kft. végezheti a projekt irányításával kapcsolatos feladatokat. A céget Szabados Krisztián ügyvezető mellett, Zsuponyó Levente és Jámbor Bettina képviseli.

A Régió Terv Kft. 2004-ben alakult vállalkozás. Az alapítókat az a szándék vezette, hogy az Észak-alföldi kistérségek gazdasági elmaradottságát, nagyarányú munkanélküliségét illetve infrastrukturális nehézségeit, eddig megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretekre alapozva tudásalapú szolgáltatásokkal enyhítsék. A vállalkozás tevékenysége elsősorban szakmai tanulmányok készítésére, pályázat és projektmenedzsmentre, civil szervezetekkel való együttműködésre, nemzetközi területfejlesztési vizsgálatokra, oktatásra valamint szakmai segítségnyújtásra terjed ki. Tevékenységükre a vidéki kis- és középvállalkozások, mellett a nehéz helyzetben lévő önkormányzatok és szervezeteik is igényt tartanak. A cég a hosszú távú együttműködés alapjait az alapítástól eltelt idő alatt már megteremtette, első ügyfeleivel a mai napig üzleti és szakmai kapcsolatban áll.

A Régió Terv Kft. szakmai apparátusa a legmagasabb színvonalú szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé ügyfélköre számára. A munkatársak a vonatkozó felsőfokú szakmai képesítésekkel, ismeretekkel és többéves tapasztalattal rendelkeznek. Munkájuk minőségét a Közreműködő szervezetek több alkalommal kiemelték és ajánlották a céget harmadik félnek. Az irányító hatóságok, közreműködő szervezetek munkatársaival kiváló szakmai kapcsolatot ápolnak, ami köszönhető a munkatársak rugalmasságának, valamint a mindig korrekt, elmarasztalásoktól és szabálytalanságoktól mentes elszámolásoknak. A cég bőségesen rendelkezik referenciákkal mind az önkormányzati, a gazdasági, mind a civil szféra területéről. (www.regioterv.hu)

A Régió Terv Kft. a „Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080 azonosítószámú pályázatának Projektmenedzser szervezeteként a projekt megvalósítása során személyre szabott információs rendszerrel támogatja a projektet, ugyanakkor arra törekszik, hogy minél gyakorlatiasabb legyen. Ennek érdekében heti kooperációs megbeszélésekkel biztosítja a zökkenőmentes megvalósítást, az elkészült írásos anyagok valamennyi a projektben érintett személy részére naprakész információval szolgálnak. Ennek köszönhetően a cél a projekt problémamentes megvalósítása, ezáltal csak előre nem látható vis maior események menthetik fel a szakértői csoportot.

A Projektmenedzser szervezet célkitűzése, hogy a projekt a tervezett ütemezés szerint valósuljon meg. Az elkövetkező időszak legfontosabb feladata, hogy a közbeszerzési eljárások sikeresen lezáruljanak, illetve a Kivitelezési munkák megkezdődjenek 2012. III. negyedévében. A kooperációs megbeszéléseken igyekszünk az egyes aktuális feladatokra időintervallumokat meghatározni, ezek behatárolásával a Támogatási Szerződésben foglalt határidők tarthatók – ismertette a főbb célkitűzéseket Szabados Krisztián ügyvezető.

     
Jámbor Bettina Szabados Krisztián Zsuponyó Levente

Kialakulóban a szakértői csoport

Minden derecs­kei fokozottan érdeklődik  csatornaépítés iránt, hiszen a beruházás több szempontból is különleges. A lakosok nagy többségének támogatásával létrejött víziközmű társulaton keresztül gyűlik össze a sok százmillió forintos önrész, ugyanakkor Derecske történetének legnagyobb, az éves költségvetését jóval meghaladó beruházásáról van szó. Az első kapavágás időpontja ugyan még bizonytalan, de lassanként körvonalazódik az a külső szakértői team, kiknek közreműködése nélkül a város nem tudná megvalósítani elképzeléseit. 

A csatornaépítésben is a projekttervezés egyik legfontosabb szakasza a beszállítókkal való együttműködés megalapozása. A beszállító menedzsment végzi azokat a sikeres végrehajtás szempontjából szükséges termékeket, szolgáltatásokat, melyeket a tulajdonos nem tud, vagy nem akar önmaga előállítani. 

Augusztusban a csatornaprojekt három közreműködő kiválasztása történt meg meghívásos közbeszerzési eljárás keretében. A jogi tanácsadásban a Dr. Uzonyi Ügyvédi Iroda, a kommunikációs feladatok ellátásában CLARBIS Kft. a hivatalos közbeszerzési tanácsadásban a Mátrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. fog közreműködni. Várhatóan még ebben az évben megtörténik a menedzsment, és a független mérnök kiválasztása. A szennyvíztisztító és a csatornahálózat kivitelezőjének kiválasztása két nagy közbeszerzési eljárás keretében történik majd. E két nagy pályázat lebonyolítását, sikerét a menedzsmenttel és a független mérnökkel kiegészült most bemutatott szakértői csapat támogatja majd.

A cégek képviselői szeptember 29-i ülésén találkoztak a képviselő-testülettel, az ülés előtt megkértük őket, mutatkozzanak be a derecskeieknek is.

 

Először Uzonyi Yvett ügyvéddel beszélgettünk. Komoly szerepe lesz a jogi folyamatok felügyeletében. Megkértük, röviden mutassa be cégét.

- Több eu-s pályázatban közreműködtünk, jelenleg is folyamatban van egy orosházi geotermikus projekt, alvállalkozóként részt vettünk a derecskeihez hasonló vámospércsi beruházásban. Dolgoztunk egy nyolcvankét települést összefogó hulladékgazdálkodási projektben, de közigazgatási tapasztalataimat kamatoztatva közreműködtem az ÁROP pályázati előkészítésében.

Tizenegy éve ügyvédként dolgozik. Ezt megelőzően jogtanácsosként gyakorta foglalkozott derecskei ügyekkel, nem idegen számára a település.

- Azt látom, hogy rendkívül elkötelezettek a projektben résztvevők, az önkormányzat és a városgazdálkodási vállalat szakemberei abban, hogy sikeres beruházást bonyolítsanak le. Már az első beszélgetésünk alkalmával komoly jogi problémákat vetettek fel, melyeken a majdani legtakarékosabb és legoptimálisabb üzemeltetés múlik. Nagyon pozitív számomra, hogy nemcsak a napi feladatot értik, hanem hosszú távon is előrelátnak, előre gondolkodnak. Ennek másik példája, hogy végigjárták az országban a hasonló beruházásokat, és átültetik a jó gyakorlatot, felhasználják más települések tapasztalatait. 

A közös munkát a közbeszerző tanácsadó céggel kezdjük, a kivitelező kiválasztását készítjük elő. A gondos előkészítéssel esély van jó kivitelező kiválasztására, jó szerződés megkötésére. Ha a kooperációs értekezletek megfelelő hatékonysággal működnek, akkor a problémák hamar kiderülnek, s könnyebben orvosolhatóak. Elsődleges feladatomnak tartom, hogy törvényesen, a kohéziós pályázatokra előírt szabályok szerint folyjék le a beruházás. Megnyerni egy dolog, fontos a végrehajtás is, de lehető legfontosabb a jogszerű elszámolás – ismertette terveit az ügyvédnő.

 

 Antal József a közbeszerzést segítő tanácsadó cég képviselője, szintén ismerősként, jelentős közös munkatapasztalattal érkezik hozzánk:

- 2002-ben alakult a tizenkét fős kft-nk. Jelenleg négy beruházáson dolgozunk  szerződésszerűen. Két ivóvízjavító program, két hulladékrekultivációs projekt, amivel napi szinten foglalkozunk. Mivel az első fordulós előkészítésben is részt vettünk, jól ismerjük a derecskei projekt előéletét. Nagyon jó, jellemzően heti folyamatos munkakapcsolatban vagyunk a hivatal és a városgazdálkodási kft. munkatársaival, teammunkát vár el a végrehajtás – tudjuk meg a szakembertől. Legfontosabb feladatának a közbeszerzésről szóló törvénynek és az eu-s szabályzásnak megfelelő eljárások lebonyolítását tartja. Sajnálatos, hogy ilyen volumenű projektek esetén várhatók egyet nem értések, támadások, ezért még körültekintőbben kell eljárni. Ezt a kockázatot ugyanis elsősorban a kiírások megfelelő szakmai alátámasztásával, jó előkészítéssel lehet csökkenteni. Elsődleges annak a műszaki tartalomnak a megvalósítása, amire a város a pénzt nyerte. Fontos, a későbbi fenntartás hibátlan és költséghatékony legyen. Szintén debreceni céget képvisel, az eddigi közös munka csak növelte cégük elkötelezettségét a derecskei sikeres projekt megvalósításában. A jogi és a kommunikációs tanácsadó kiválasztásában már közreműködtek, most a projektmenedzser és mérnök tenderek minőségbiztosítását kezdik hamarosan. Bár nem szívesen bocsátkozik jóslásokba, szerinte leghamarabb tavasszal, legkésőbb – tekintettel a kockázatokra -  jövő ősszel történhet meg a kivitelező kiválasztása.

 

M. Tóth Ildikó a 2002-ben alakult Clarbis Kft. képviseli. Kérdésünkre elmondja:

- Kommunikációs feladatokkal nyolc éve foglalkozunk cégszerűen, az eu-s forrásokhoz kapcsolódó feladatokban négy éve veszünk részt aktívan. Fő- és alvállalkozóként több szennyvízprojekt előkészítésében vettünk-veszünk részt: így Borsodban Mezőkövesd, Csongrádban Csanádpalota, Hajdú-Biharban Nádudvar és Vámospércs-Nyírmártonfalva esetében végzünk kommunikációs-tájékoztatási munkát.   

A település történetének legnagyobb beruházásában közreműködni megtisztelő feladat, nagy felelősség. Az elmúlt években a derecskei lakosok, a projekttel foglalkozók és azok, akik város ügyeiért felelősséggel viseltetnek sokat tettek a sikerért. Bízik abban, ez a támogató hozzáállás jellemzi majd a kivitelezés időszakát is. Ennek érdekében fő feladata a lakosság tájékoztatása és a nyilvánosság biztosítása lesz. Például fontos hírt adniuk arról, hogy addig, amíg nem sikerül kiválasztani a kivitelezőt, nem indulhatnak meg a munkagépek. Folyamatos lesz a tájékoztatás a munka ütemezéséről, főleg a helyi lapban és a televízióban, emellett pedig szórólapok és a projekthonlap segítségével. 

 - Bár mindenki tudja, hogy az építkezés zajjal és felfordulással jár majd, remélem, hogy ezeket a kényelmetlenségeket a cél érdekében türelmesen viselik majd a derecskeiek. Mi mindent megteszünk azért, hogy naprakész információt kapjanak, és a tájékoztatás hiánya ne adjon lehetőséget a rosszindulatú, ártalmas híreszteléseknek. Néhány héten belül megújul a projekt honlapja, ami a www.dercsat.hu címen már régóta működik. Ígérhetjük, hogy a Derecskei Hírek szinte minden számában lesz információ a beruházásról - tájékoztatta lapunkat a kommunikációs szakember.

Benéné Kaszás Erika

Keresés
Az NFÜ hírei

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Hajrá a célegyenesben
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2006-os alapítása óta eddig...

Segítség a pályázati kiírások értelmezéséhez
Szeretnénk egy kis gyorstalpaló, fogalomtár segítségével betekintést nyújtani a pályázati...

Úton a teljes szélessávú lefedettség felé
Megjelent az Új Széchenyi Terv szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatására kiírt...

Új tömbbel bővül a szegedi egyetem klinikai központja
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter helyezte el a Szegedi Tudományegyetem...

Támogatók
Új Széchenyi Terv

Kohéziós Alap Kohéziós Alap

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Információs szám:
06-40-638-638

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.