Ma 2022. november 28. (hétfő) Stefánia napja van.
akadalymentes
Gyakran Ismételt Kérdések

1./ Hogyan számolták ki az egy ingatlanra eső hozzájárulást?
A beruházás értéke 2010-2012-es árakon számítva 3,3 milliárd forint, mely tartalmaz minden költséget (kivitelezés, műszaki ellenőrzés, utak helyreállítása...). Ebből az Európai Unió nem egészen 85%-ot fizet (84%-kal számolva 2 milliárd 772 millió forintot). A lakossági önerő, a maradék (16%) 528 millió forint. Ez azonban részletfizetés miatt csak 2017-ben áll majd a Társulat rendelkezésére, ezért a kivitelező kifizetésekor (2011-2012) a Társulatnak hitelt kell felvenni az önerő erejéig (528 millió forint) 5-6 évre, ennek a kamata is a Társulatot terheli, melyet viszont állami támogatással csökkenteni tudunk.
A Társulatnak vannak működési költségei is (könyvelés, könyvvizsgálat, postaköltség, banki költségek). Ezeket a költségeket kell 2800 ingatlanra felosztani, így jön ki a 225.000.- Ft. Összesen a 2800 ingatlan után 630 millió forint befizetés keletkezik.

2./ Milyen módon lehet teljesíteni ezt az önerőt?
Lehet egy összegben 225.000.- Ft-ot fizetni, vagy 93 hónapos részletekben havi 2.550.- Ft-jával. Utóbbi esetben kétszer 2.250.- Ft számlanyitási díjat is fizetni kell. Részletfizetés esetén ez a minimális havi részlet, ettől nagyobb összegekben lehet törleszteni. Ekkor természetesen a futamidő rövidül.

3./ Fog-e változni-, nőni a befizetni való?
Nem. Azt a Víziközmű Társulat az alakuló ülésen elfogadja az egész időtartamra vonatkozóan.
Mivel a lakosság nem vesz fel hitelt, - s így kamatot sem fizet - a havi megtakarítás összegét mindenki az LTP megkötésekor vállalja, a teljes időszakra ugyanazt az összeget kell fizetnie.

4./ Ha növekednek a kivitelezési költségek vagy valakin nem sikerül behajtani a hozzájárulást, akkor ki fizeti a többletet?
Ezek az önkormányzat felelősségi körébe tartoznak, az önkormányzatnak kell helytállni.

5./ Mikortól kell fizetni?
A hozzájárulások megfizetését a Társulat megalakulása után lehet elkezdeni. Ha a Társulat megalakult, írásban fog értesíteni mindenkit, hogy mikortól kezdődik meg a hozzájárulások befizetése. Mindenki egyszerre fogja megkezdeni a befizetést. Amíg ez az értesítés a Társulattól meg nem érkezik, ne fizessen!

6./ Ki jogosult részletfizetésre?
Bárki, aki rendes tagként belép, és tud lakás-takarékpénztári szerződést kötni, tehát nem kell hozzá tehermentes ingatlannal rendelkezni.

7./ Miért magasabb a hozzájárulás mint a korábbi években volt, valamint más településeknél?
1994-ben 35.000.- Ft, 2001-ben 110.000.- Ft, 2002-ben 120.000.- Ft volt a hozzájárulás mértéke Derecskén. Azóta az infláció miatt jelentősen növekedett a kivitelezés ára. Nekünk új szennyvíz-tisztítót is kell építenünk, a többi településtől eltérően, ami nagyon jelentős összeg a beruházásból. A hozzájárulás növekedését az állami támogatás arányának csökkenését is okozza, hiszen a korábbi 90% helyett mi már csak kevesebb, mint 85%-ot kapunk. A leírtakból az is következik, hogy ha a mostani szervezés nem sikerül, akkor évek múlva a mostanitól sokkal nagyobb lakossági önerővel tudjuk csak megépíteni a tisztítót és a hálózatot.

8./ Hogyan kell, illetve lehet majd fizetni?
Ha Társulat megalakult, írásban fog értesíteni mindenkit, várhatóan 2009. első hónapjaiban hogy milyen formában (átutalással, pénztárba) lehet majd fizetni.

9./ Kötelező -e megfizetni a hozzájárulást?
Ha a csatornahálózat által érintett ingatlanok több mint kétharmada belép a Társulatba, a Társulat megalakulhat. A hozzájárulás megfizetése - a többségi döntés alapján - mindenkire nézve kötelező.

10./ Mi lesz azzal, aki nem fizeti meg az érdekeltségi hozzájárulást?
A Víziközmű Társulat által megállapított hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás. Ez azt jelenti, hogy a tartozást a Társulat megkeresésére a jegyző adók módjára hajtja be. A jegyzőnek a jogszabályi előírás szerint nincs lehetősége vizsgálni azt, hogy a Társulat a végrehajtási kérelmet jogszerűen megállapított díjhátralékra vonatkozóan kérte-e.
Az adóhatóság fizetési könnyítést nem engedményezhet, a tartozást nem mérsékelheti, illetőleg behajthatatlanság címén nem törölheti. A befizetés határidőben történő elmaradása esetén végrehajtási eljárást kell indítani, ez azt jelenti, hogy a jövedelemből letiltható, bankszámlára inkasszó benyújtható és az ingó vagyon közvetlenül is végrehajtható.

11./ Mi lesz azokkal akik nem lépnek be a Társulatba?
Ha az érintettek több, mint 2/3-a megalakítja a Társulatot, a többiek a törvény ereje által kényszertagok lesznek. A kényszertagság hátránya, hogy a Szervező Bizottság javaslata alapján az ő hozzájárulásuk mértéke 297.330.- Ft és nincs részletfizetési lehetőségük.

12./ A csonkra való rácsatlakozásnak lesz-e díja?
Nem lesz díja, a megépítés után bármikor ingyenesen lehet csatlakozni.

13./ Jelzáloggal terhelik-e az ingatlant?
A lakosság a csatornaépítés kapcsán nem vesz fel hitelt. Elő-takarékossági szerződést kötnek. Egyszerűen fogalmazva a lakosok egymásnak tartoznak felelősséggel, a Társulaton keresztül arra, hogy mindenki összegyűjti befizeti a reá eső összeget.
Mivel nincs hitel, fedezet és jelzálog sem kell.

14./ Üres telekre is fizetni kell hozzájárulást?
Ha beépíthető, akkor IGEN. A beruházás során minden beépíthető ingatlan csatornabekötést kap. Érdemes lesz most olcsóbban megfizetni a hozzájárulást, mint később ( amikor építeni akarnak rá) jóval drágábban. Ezzel egyébként is növekszik a telek értéke is.

15./ Hová teszik a csatornacsonkot?
A telekhatáron belül 1 méterre teszik, a pontos helyét a műszaki szakemberek fogják meghatározni, ezért nem szeretnék senkit sem félre tájékoztatni. Általában úgy történik a csonk helyének kijelölése, hogy mindenkit felkeres az utcában dolgozó kivitelező, és egy vázlatos helyszínrajzon, a tulajdonossal egyeztetve kiválasztják a megfelelő helyet, melyet a tulajdonosnak aláírással igazolni kell.
A csonkot - igénylés nélkül - mindenkihez beteszik.

16./ Ki fizeti az ingatlanon belüli munkák költségét?
A tulajdonos. A csatornacsonkot a telekhatáron belül 1 méterre teszik be, a rákötés saját költségen történik. Ismereteink szerint derecskei vállalkozók 2.000-2500.- Ft-os folyóméter áron vállalnak ilyen munkát, mely tartalmazza az anyagköltséget is.

17./ Mikor indul a beruházás? Mikor lehet rácsatlakozni a csatornára?
A Társulat megalakítása nyitja meg a kaput a beruházás tényleges megvalósításához.
Az első forduló megnyerése után az előkészítés időszakában vagyunk több hasonló településsel együtt hiszen még most dől el, hogy a pályázatban megfogalmazott vállalásainkat tettekre tudjuk-e váltani.
Az Uniós támogatás elnyeréséhez már a 2. fordulós pályázat benyújtásakor igazolni kell, hogy a lakosság támogatja a beruházást és azt, hogy az önerő rendelkezésre áll. Ennek híján nincs reális esély arra, hogy elnyerjük támogatást.
Ahhoz, hogy a beruházásra az önerő és a pályázati támogatás rendelkezésre álljon, előbb a Társulatot kell megszervezni, a szükséges önerőt kell biztosítani, a pályázati támogatást le kel hívni. Ezt követően meg kell pályáztatni a kivitelezőt, át kell adni a munkaterületet,stb.,stb. Terveink szerint 2010-12 között folyik majd az építés.

18./ Ki lesz a kivitelező?
A kivitelezőket közbeszerzési eljárás (pályáztatás) során kell majd kiválasztani, jelenleg senki sem tudhatja, hogy ki nyeri el a munkát, hiszen még a pályázat nincs kiírva.

19./ A locsolásra, állatitatásra, .... felhasznált ivóvíz után is kell majd csatornadíjat fizetni?
Amennyiben jelentős az ilyen jellegű vízfogyasztás, akkor a tulajdonos költségén egy külön mérőórát lehet felszereltetni, és az ezen befolyó víz után nem kell csatornadíjat fizetni. Erre a jelenleg kiépített területen is van már példa.

20./ Mi az LTP?
Lakás-előtakarékossági betétszámla (LTP): egy olyan megtakarítási forma, amelyet magyar állampolgár ingatlanfejlesztési célból nyithat meg, abban segít nekünk, hogy lehessen részletekben fizetni.

21./ Már van LTP szerződésem, mi a teendő?
2002-ben a sikertelen szervezéshez megkötött szerződések nem érvényesek, tehát nem számítanak megkötött szerződésnek
A társulati hozzájárulás megfizetésére mindenki egyforma összegű és futamidejű LTP számlát nyit, azért, hogy a befizetések egyszerre kezdődjenek, és a hozzájárulások egyszerre érkezzenek meg a Társulathoz.
Akinek van LTP szerződése ( régi szerződés), az a következők közül választhat:
Ha meg szeretné tartani:
- kedvezményezettet / vele együtt lakó hozzátartozóját/ jelöl meg az új szerződésén,
- ha több tulajdonosa van az ingatlannak, akkor ott a másik tulajdonos lehet a társulás tagja, és ő kötheti meg a szerződést,
- a régi szerződésén kedvezményezettet jelöl meg,
- vele együtt lakó közeli hozzátartozója köti meg a Társulati LTP szerződést.
Ha nem szeretné megtartani:
- segítünk a szerződés megszüntetésében, de ezt nem javasoljuk, és nincs is feltétlenül rá szükség, ha lehetséges más nevére vagy kedvezményezettet megjelölve megoldható a probléma.

22./ Másolatot kaphatok-e a megkötendő szerződésből?
Természetesen, ha igényli a Polgármesteri Hivatalban vagy a szervezőktől kaphat szerződésmintát és azt otthonában áttanulmányozhatja.

23./ Ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, akkor mindenki kössön szerződést?
Nem. A tulajdonosok, vagy használók állapodjanak meg egymás között, és csak egyikőjük lesz Társulati tag.

24./ Több ingatlanom is van, mit csináljak?
A hozzájárulást ingatlanonként kell megfizetni. Akinek két- három ingatlana van, az kétszer-háromszor annyit fizet. Ha LTP-n keresztül szeretné megfizetni a hozzájárulást, nem kell több szerződést kötnie, hanem a szerződéses összeget kell megtöbbszörözni.

25./ Hol vezetik a csatornát az utcánkban?
Ehhez a műszaki szakemberek értenek, mi nem szeretnénk félre tájékoztatni senkit sem. A csatornaépítést a felettes szervek, az illetékes vízügyi hatóság engedélyével lehet elvégezni. Az ő előírásaik, és a védőtávolságok (víz-,gáz-, elektromos vezetékektől kötelezően betartandó távolság) figyelembe vételével az általuk engedélyezett tervek alapján zajlik majd a beruházás.

26./ A csatornaépítés kapcsán aszfaltos utat is kapunk?
Az Uniós támogatás csak az úthelyreállítást engedélyezi. Tehát, ha kavicsos volt az út azt úgy állítják helyre, ha aszfalt volt azt visszaaszfaltozzák.

27./ Társasház hány csonkot kap, és hányan fizetik meg a hozzájárulást?
Noha a társasház csak egy csatornacsonkot kap( érdekes lenne 10 méter szélességben egymás mellé lefektetni a csövet) a hozzájárulást háztartásonként mindenkinek külön meg kell fizetnie. Ez azért van így, mert hiába egy csövön, de 10-szer annyi szennyvízzel terhelik a tisztítótelepet, ezért kell akkora terhelésre méretezni.

28./ Ingatlant szeretnék vásárolni. Van-e előtte teendőm?
Ingatlanvásárlás előtt mindenképpen ajánlatos informálódni arról, hogy az ingatlan csatornázása miként van megoldva, illetve van-e az ingatlan mindenkori tulajdonosának költségtartozása. Ha az ingatlan csatornázási lehetőségei érdeklik, tájékoztatáskérés végett forduljon a Derecskei Víziközmű Társulathoz. Ha a rendezett-rendezetlen számlák érdeklik, úgynevezett 0-s igazolást lehet kérni személyesen, vagy levélben. Amennyiben az eljáró személy nem a tulajdonos, a tulajdonos(ok) ügyintézésre vonatkozó, hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell.

29./ Mi a teendő fogyasztóváltás esetén, annak érdekében, hogy az érdekeltségi egység előírása az új fogyasztó nevére készüljön?
Tájékoztatjuk, hogy az érdekeltségi egység megfizetéséhez szükséges, a régi és az új fogyasztó azonosító adataival és aláírásával ellátott szerződések valamelyike: az adásvételi, a birtokbavételi, az üzemeltetési, vagy a bérleti szerződés. Költségvetési szerveknél, alapító okirat, társasházi közös képviselőváltáskor, közgyűlési határozat kell. Ezen kívül, be kell mutatni a régi fogyasztó nevére szóló utolsó számlát és a kiegyenlítéséről szóló bizonylatot (csekk, banki átutalás, stb.)

30./ Hová forduljak az érdekeltség befizetési ügyekkel, panaszokkal kapcsolatban?
Személyes ügyintézéssel, panasszal a 4130 Derecske, Köztársaság u. 87. szám alatti Ügyfélszolgálati irodához lehet fordulni. Telefonon pedig, a 06-54/410-078 számon, munkaidőben várják a hívásokat a Derecskei Víziközmű Társulat munkatársai.

31./ Elhunyt a kedvezményezett. Mit kell tennem?
A kedvezményezett elhalálozása nem tartozik az örökösödés tárgykörébe. Kedvezményezett törlés vagy kedvezményezett módosítása érdekében, kérjük szerződésszámra hivatkozva küldje be a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és rendelkezését, hogy a továbbiakban ki vegye igénybe az állami támogatást. Dönthet úgy, hogy átveszi Ön a szerződésen az állami támogatásra jogosult helyét, ha nincs másik szerződésen állami támogatásra jogosultsága, vagy megjelölhet másik közeli hozzátartozót (kedvezményezett személyt), aki szerződéskötés óta nem vett és jelenleg sem vesz igénybe más lakás-takarékpénztári szerződésen állami támogatást.

32./ Nem volt hagyatéki tárgyalás. Mit csináljak most?
Feltétlenül szükségünk van arra, hogy lássuk, ki rendelkezhet a szerződés felett. Ez összeghatártól független. Ha azért nem volt hagyatéki tárgyalás, mert nem volt ingatlan és az ingóságok összértéke 300 000 Ft alatt van, akkor a közjegyző egy úgynevezett öröklési bizonyítványt állít ki.

33./ Elhunyt a szerződő, volt kedvezményezett a szerződésen. Neki mi a teendője?
Ha elhunyt a szerződő fél és volt kedvezményezett a szerződésen, akkor automatikusan a kedvezményezett az, aki rendelkezhet a szerződéssel. Ha kiskorú volt a kedvezményezett, akkor a nagykorú gondviselő a gyámhivatallal egyeztetve rendelkezhet a szerződésről.

34./ Nem volt kedvezményezett a szerződésen. Mi legyen a hagyatéki végzésben?
Ha a szerződésen nem volt megjelölve kedvezményezett, akkor a hagyatéki végzésben kell szerepelnie, hogy az adott szerződésről ki rendelkezhet. Előre kell értesíteni a közjegyzőt, hogy a szerződés adatait hivatalból tőlünk kikérhesse. A hagyatéki végzésbe a Fundamenta-Lakáskassza szerződést külön tételként kell szerepeltetni, megnevezve, hogy ki örökli. Kivétel ez alól az olyan hagyatéki végzés, ahol tételek felsorolása nélkül csak annyi szerepel, hogy "minden ingó és ingatlan vagyonnak” ki az örököse. Több örökös esetében vagy minden örökös közjegyző előtt lemond egy örökös javára, és a megnevezett örökös rendelkezik a szerződéssel, vagy minden örökös rendelkezését megvárjuk és a szerződés felosztásának, átírásának, kifizetésének csak az összes rendelkezés beérkezése után tudunk eleget tenni. Minden esetben szükségünk lesz az örökös/örökösök személyi adataira, aláírására, melynek bejelentéséhez formanyomtatvány kérésre postázunk, illetve az örökös/örökösök aláírásával a szükséges adatokat formanyomtatvány nélkül, levélben is elfogadjuk. Szükséges adatok: név, előző név, anyja lánykori neve, születési dátum, hely, adóazonosító jel, személyi igazolvány száma, lakcímkártya száma, lakcím (ha ettől eltér, levelezési cím), egyéb elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, fax szám).

35./ Hitelt fizetünk vissza, elhunyt az adós. Mit tegyek?
Szerződésszámra való hivatkozással legyen szíves minket értesíteni a történtekről. Kérjük, szíveskedjenek a halotti anyakönyvi kivonat és a hagyatéki végzés másolati példányát Lakás-takarékpénztárunkhoz eljuttatni.
 

Keresés
Az NFÜ hírei

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/derecske/dercsat.hu/rss.parser.php on line 65

Hajrá a célegyenesben
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 2006-os alapítása óta eddig...

Segítség a pályázati kiírások értelmezéséhez
Szeretnénk egy kis gyorstalpaló, fogalomtár segítségével betekintést nyújtani a pályázati...

Úton a teljes szélessávú lefedettség felé
Megjelent az Új Széchenyi Terv szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatására kiírt...

Új tömbbel bővül a szegedi egyetem klinikai központja
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter helyezte el a Szegedi Tudományegyetem...

Támogatók
Új Széchenyi Terv

Kohéziós Alap Kohéziós Alap

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Információs szám:
06-40-638-638

NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.